ติดต่อสอบถาม

IMG 11293

ที่อยู่  สำนักงานโรงเรียนศรีสุตาวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

เลขที่ 71 หมู่ที่ 5 วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

โทร. 045-953401

facebook : โรงเรียนศรีสุตาวิทยา แผนกสามัญศึกษา

ทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. 

011

ชื่อ   นางสาว โสรญา   ท่าหาญ

ตำแหน่ง  ฝ่ายวิชาการ

ที่อยู่  สำนักงานโรงเรียนศรีสุตาวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โทร.   092-765-3759

facebook : สาวตัวเล็ก ฟันเหล็ก

ทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น.